videoportál

Připravujeme nový plán v oblasti vod, 2008

26.08.2008

Od roku 2004 vypracovává Povodí Odry dokument, který bude od roku 2010 směrodatný v otázkách péče o vodní prostředí a hospodaření s vodou. Má pomoci dosáhnout optimálního stavu povrchových a podzemních vod díky stovce navrhovaných opatření v nákladech přesahujících 17 miliard korun. Na jeho podobě se můžete podílet i Vy.

Pošlete video emailem