videoportál

Zimní jevy

15.07.2009

Pracovníci Povodí Odry, státního podniku, v zimě kontrolují, zda led neucpal vodní toky. Odstraňují proto z řek ledové kry, které by mohly způsobit zvednutí hladiny a povodně. Podle vedoucího dispečinku Ing. Jiřího Pagáče následují po zimě prohlídky vodních toků, které kontrolují, zda v řekách nejsou překážky bránící v odtoku vody z tání.

Pošlete video emailem