videoportál

Povodí Odry revitalizuje řeky v kraji

10.06.2013

Státní podnik Povodí Odry spustí do konce roku výstavbu 7 revitalizačních a stavebních projektů v celkové hodnotě 180 milionů korun.

Mezi nejdůležitější projekty patří revitalizace řeky Sedlnice za 30 milionů.

Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel, Povodí Odry, s.p.: "Hlavní cíl této akce je samozřejmě obnovit původní koryto tohoto vodního toku."

Významným projektem je bezesporu obnovení původního rameny řeky Odry v Ostravě-Přívoze nedaleko hornického muzea Landek.

Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel, Povodí Odry, s.p.: "Tím, že dojde k znovuobnovení starého ramene řeky Odry, tak dojde k vytvoření ostrůvku v rámci hornického muzea Landek. Tzn., že vzniknou nové plochy pro rekreaci, pro oddych veřejnosti.

Realizace všech projektů začne už v listopadu tohoto roku a práce by měly být dokončeny v průběhu roku 2015.

Pošlete video emailem