videoportál

Revitalizace řeky Bílovky bude dokončena v příštím roce

21.08.2012

V územích ekologicky hodnotných, jako jsou národní parky či chráněné krajinné oblasti, by měly mít přírodní charakter i řeky. V některých případech tomu tak není. Vodní toky byly v minulosti technicky upravovány. Dnes je nutné takovým místům navrátit jejich původní stav.

Pošlete video emailem