videoportál

Povodí Odry nabízí komerční odběry a rozbory vod

03.11.2009

Státní podnik Povodí Odry provádí pravidelné hydrobiologické vzorkování pro stanovení jakosti vod a současně sleduje chemický stav vod.

Pošlete video emailem