videoportál

Poškozování hrází, 2008

04.11.2008

Ochranné hráze na březích řek slouží jako ochrana před povodněmi a mají nezastupitelný význam při zvýšení vodní hladiny. Bez ochranných hrází znamená i běžné zvýšení hladiny řeky nebezpečí pro majetek i životy obyvatel, žijících v okolí vodního toku. Přesto se najdou lidé, kteří hráze záměrně ničí. Například zřízením nelegální motokrosové tratě.

Pošlete video emailem