videoportál

Revitalizace Bílovky bude dokončena v příštím roce

15.08.2012

V územích ekologicky hodnotných, jako jsou národní parky či chráněné krajinné oblasti, by měly mít přírodní charakter i řeky. V některých případech tomu tak není. Vodní toky byly v minulosti technicky upravovány. Dnes je nutné takovým místům navrátit jejich původní stav.
Platí to i pro řeku Bílovku v Chráněné krajinné oblasti Poodří. Kdysi byla v loukách a lužním lese klikatícím se tokem. Od 70. let to však bylo již jen rovné, zahloubené koryto, doprovázené hrází. Povodí Odry, státní podnik připravilo tzv. revitalizaci tohoto toku, navrácení jeho přírodnímu stavu.
Někde je možné vodu zavést do původního meandrujícího koryta, někde je nutné ho vytvarovat zcela nově. Po dokončení stavby by si řeka již měla žít svým vlastním životem.

Pošlete video emailem